Koncept DORAD
O METODZIE

 

Czym jest Horse Coaching?

Horse coaching to innowacyjna metoda szkoleniowa i terapeutyczna, w której proces rozwoju osobistego bądź terapii odbywa się w asyście koni. W horse coachingu wykorzystuje się naturalne, odwieczne instynkty koni, m.in.:


  • zdolność do odczytywania autentycznych intencji człowieka i błyskawiczną reakcję na jego stany emocjonalne, co znaczy, że koń poprzez swoje reakcje staje się odzwierciedleniem tego, co tkwi w nas samych;

  • myślenie w kategoriach tu i teraz, co powoduje, że koń reaguje na to, z czym człowiek przychodzi w danym momencie, bez względu na przeszłość i przyszłe zamiary (koń nie planuje strategii, nie żywi urazy, wybacza);

  • instynkt stadny. Koń chętnie współpracuje, poszukuje lidera, dąży do ustalenia hierarchii tak szybko, jak to możliwe, równocześnie dla własnego bezpieczeństwa testując możliwość zaufania.


W horse coachingu trenerem jest koń, który bezbłędnie odczytuje wszystko, co w danej chwili ma w sobie człowiek: jego intencje, emocje, siłę motywacji, energię, dążenia, lęki. Koń daje człowiekowi natychmiastową odpowiedź, ale nigdy nie ocenia w kategoriach dobra czy zła. Całe warsztaty horse coachingu wolne są od oceny, a każdy feedback otrzymany od konia jest pożądaną odpowiedzią. Praca z koniem polega przede wszystkim na eksperymentowaniu przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, spostrzegawczości ,otwartości, kreatywności, pomysłowości, a następnie na wyciąganiu wniosków z obserwacji siebie i innych członków grupy. Wszystko, co dzieje się podczas warsztatów skłania do refleksji i analizy ukierunkowanej na samego siebie. Jednak to tylko wierzchołek góry lodowej, który dociera do świadomości.


W rzeczywistości metoda horse coachingu jest o wiele bardziej złożona, a jej oddziaływanie na człowieka ma wymiar wielopoziomowy. Jest to nauka poprzez doświadczanie, a więc jedna z najskuteczniejszych form nabywania umiejętności, kompetencji oraz pożądanych cech osobowości. Istotą tej metody jest to, że stając oko w oko z koniem, zwierzęciem wzbudzającym respekt, działamy w emocjach. Dzięki temu w proces nauczania zaangażowany jest układ limbiczny odpowiedzialny za podświadomość. W pamięci limbicznej tkwią wszystkie instynkty i odruchy. Wszystko, co wyniesiemy z warsztatów zostaje zapisane w podświadomości w sposób trwały i na ogół nieuświadomiony. Zmiany, jakie zachodzą w uczestnikach są nieuniknione. Efekty pozostają na całe życie.


Obok koni w horse coachingu kluczową rolę pełnią facylitatorzy. Są to osoby, które czuwają nad całym procesem nauki i zmian, są odpowiedzialne za merytorykę warsztatów oraz czuwają nad bezpieczeństwem koni i uczestników.

Horse coaching ma szerokie zastosowania w warsztatach rozwoju osobistego, terapiach zaburzeń emocjonalnych i problemów psycho-społecznych. Horse coaching pozwala przede wszystkim poznać własne wnętrze oraz rozwinąć samoświadomość kluczową dla procesu zmian. W biznesie horse coaching otwiera zupełnie nową jakość szkoleń miękkich, w których uczestnicy nie tylko zdobywają i testują nową wiedzę, ale przede wszystkim nabywają konkretne kompetencje w sposób trwały i nieunikniony.


Jak wyglądają warsztaty?

Warsztaty horse coachingu odbywają się na świeżym powietrzu, na łonie natury. Jednym z podstawowych założeń jest dobra zabawa, gdyż nasze motto wszelkich aktywności z udziałem koni brzmi: pracuj nad sobą, a z koniem się baw. Uczestnicy warsztatów najpierw obserwują stado koni, ich zachowania społeczne, relacje jakie panują w stadzie oraz sposób, w jaki się komunikują. Już te obserwacje i wnioski z nich płynące będą istotne w dalszej części warsztatów. Na całość składa się część teoretyczna, część praktyczna i część dyskusyjno-refleksyjna. Podczas części praktycznej uczestnicy wykonuj proste ćwiczenia z końmi takie jak zachęcenie konia do podążania za człowiekiem wybraną ścieżką, czy pokonanie toru przeszkód w asyście konia. Ćwiczenia są często podbudowane metaforą, a więc zamiast przeszkody uczestnicy warsztatów wizualizują sobie np. cel, który chcą osiągnąć. Tym, co decyduje, czy koń za człowiekiem podąży czy nie, jest m.in. energia i autentyczność  motywacji, jaką w danym momencie ma w sobie człowiek. Podczas części refleksyjno-dyskusyjnej, która jest niezwykle istotna, uczestnicy wymieniają się spostrzeżeniami i często wychodzi na jaw rozbieżność pomiędzy naszymi, wydawało by się, klarownymi intencjami i tym, co faktycznie sobą przedstawialiśmy. Na warsztatach dostajemy więc feedback od koni i od grupy, jednak w obu przypadkach prowadzi on do autorefleksji, w żadnym wypadku do oceny.


Podczas warsztatów nagrywany jest materiał wideo, który jest na bieżąco analizowany i który otrzymują w późniejszym czasie uczestnicy. To opóźnienie ma na celu odświeżenie komunikatów, jakie otrzymała podświadomość i ich ugruntowanie.

Warsztaty prowadzone są w małych, 6-osobowych grupach, bez widzów, dzięki czemu każdemu z uczestników poświęcona jest maksymalna uwaga, przy zachowaniu niezbędnej intymności.


W warsztatach horse coachingu nie są wymagane jakiekolwiek wcześniejsze doświadczenia z końmi!


Responsive image


Sprawdź terminy najbliższych warsztatów lub zapytaj o dedykowane warsztaty i terapie.


Bezpieczeństwo

Konie, które są trenerami w metodzie horse coachingu to zwierzęta świetnie przygotowane do swej roli. Nasze konie prowadzone są metodami naturalnymi , uwzględniającymi ich potrzeby, system wartości, psychikę i psychologię. Zarówno one, jak i właściciele wielokrotnie uczestniczyli w szkoleniach Parelli Natural Horsemanship. Konie na co dzień żyją w stadzie doświadczając relacji naturalnych dla swego gatunku.

Przed warsztatami uczestnicy są informowani o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, m.in. o potrzebie komunikowania swojej obecności w strefach, których koń nie obejmuje wzrokiem. Podczas warsztatów uczestnicy pracują z końmi indywidualnie, a więc każdy pozostaje cały czas pod czujnym okiem facylitatora. Lęk i stres przed obcowaniem z końmi  jest normalny, nie stanowi przeszkody, a czasami jest wręcz  wskazany, jako środek do celu.